Výsledky 32. ročníku Národní

32. národní soutěž amatérské fotografie 2012 - výsledky
 
32. ročníku Národní  se zúčastnilo 147 autorů a 15 kolektivů s 982 fotografiemi
kategorie   A0 — 99 snímků, 20  autorů
kategorie   A1 — 613 snímků, 96  autorů
kategorie   A2 — 99 snímků, 26  autorů
kategorie   B — 152 snímků, 15  kolektivů
zvláštní kategorie 100 let Junáka — 19 snímků, 5 autorů
 
Stejně jako v předchozích 17 letech se 11. a 12. května Svitavy staly „Městem fotografie“. V sobotu 12. května se v „Červené knihovně“ sešlo cca 200 fotografů, aby se dověděli, kdo patřil k oceněným. Po kulturní vložce, kdy zahráli mladí hudebníci z místní ZUŠ, předsedkyně  poroty  PhDr. Věra Matějů s ředitelem SKS Svitavy Petrem Mohrem předali za přítomnosti ředitelky Odboru regionální a národnostní kultury ministerstva kultury ČR PhDr. Zuzany Malcové a ředitelky NIPOS Mgr. Lenky Lázňovské ocenění těmto fotografům:
 
Kategorie A0
1. cena            Jana Kovářová, Opatov — Kolekce fotografií
 2. cena           Anna Herzigová, Nové Město n/M — Let 2
 3. cena           Adéla Mertlová, Trstěnice — Kolekce fotografií
Čestné uznání   Lenka Šimčíková, Valašské Meziříčí — seriál: Cesta na sever 1–3
Čestné uznání   Marek Pitaš, Nové Město n/M — Vzhůru nebo Klid po bouři nebo Piáno
Čestné uznání   Kolektivu studentů VOŠ a SPŠ Šumperk — seriál: Den na vsi
 

Kategorie A1
 1. cena           Milan Fara, Praha — Z baletu  1–4
 2. cena           Stanislav Navrátil, Zlín — Bojoví umělci 1–4
 3. cena           Tomáš Klika, Praha — Děti v Londýně  1
 
Kategorie A2
 1. cena           Milada Romanová, Havířov-Podlesí Růžový pohled, Vidina v dešti 1, 4
 2. cena           Michal Hejna, Praha — Anatomie 1–3
 3. cena           Rostislav Krámský, Hořice — Okolo mé hlavy 1–5
Čestné uznání   Pavel Šedivý, Praha — Bloudění v Hamburku, Podzimní les
Čestné uznání   Jiří Synek, Stráž pod Ralskem — V české krajině 1–5

Kategorie  100 let Junáka
 Cena neudělena
 

Kategorie B
 1. cena           Fotoklub Černá slunečnice Praha — seriál: Můj mikrokosmos
 2. cena           Fotoklub Fotolan Lanškroun — seriál: Surrealismus a fotografie
 3. cena           Fotoklub Alfa Pardubice — seriál: Rychlost jako o závod
Čestné uznání   Fotoklub Fotolabyrint Beroun — seriál: Život kola
Čestné uznání   Klub fotografů amatérů v Žižkově — seriál: Žižkov
Čestné uznání   Fotoklub Svitavy — seriál: Krajina nikde
 

Cena ředitele SKS města Svitavy                 Pavel Snoha, Svitavy — Staré silo
Cena starosty města Svitavy                       Josef Sotona, Trstěnice — Kam kráčíš, člověče
Cena senátora V. Koukala                           Milan Ryška, Havířov — Ulice 1–3
Cena – vzpomínka na prof. L. Barana          Jitka Rjašková, Horní Žďár — U dědy 1–3  udělovaná Svazem českých fotografů
Cena FOMA s. r. o. Hradec Králové             Ivanka Čištínová, Praha — Stromy 1–3
Cena SAK IMPULS Hradec Králové               Jana Čížková, Náchod — Poslední kousek, Bublinky, Bez názvu a Poslední
Cena časopisu FOTO                                 Antonín Mikšík, Paseka — Proměna, Znovuzrození
 
Součástí slavnostního setkání bylo i předání Ceny Ministerstva kultury v oboru zájmových uměleckých aktivit pro rok 2011 — obor audiovizuální a výtvarné aktivity — fotografie. Tuto cenu z rukou řed. odboru MK  PhDr. Malcové převzala předsedkyně Svazu českých fotografů PhDr. Věra Matějů.
 
Zahájení výstavy oceněných fotografií 32. národní soutěže amatérské fotografie 2012 se uskutečnilo v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. Po krátkém úvodu následovala komentovaná prohlídka výstavy, kde se do hodnocení zapojili členové poroty.
 
Že v těchto dnech Svitavy byly Městem fotografie, potvrdily výstavy připravené  v kulturním centru „Fabrika“. Tam  bylo možno si prohlédnout kolekci fotografií slovenského AMFA, výběr fotografií obou mládežnických soutěží, soubor fotografií fotoklubu Lanškroun „Sudety v nás“ a ve velkém sále více než 800 fotografií „na šňůrách“, kterými se pochlubili přítomní fotografové.
 
Účastníci setkání se shodli, že 32. ročník Národní soutěže byl zdařilý. Úroveň zejména oceněných fotografií ukázala zvyšující se kvalitu, a to zejména kolekce fotoklubů. Velmi dobře bylo hodnoceno setkání fotoklubů i vlastní průběh sobotních akcí. Velké poděkování patří pracovníkům Muzea a galerie ve Svitavách za velmi pěknou instalaci výstavy a za přípravu vernisáže i pracovníkům SKS Svitavy.
 
Na závěr výstavy ve Svitavách se 3. 6. 2012 uskutečnila „Dernisáž“ výstavy s bohatým programem (proběhla mj. přednáška Vladimíra Skalického o adjustování a vystavování fotografií). Nezbývá tedy než začít připravovat 33. ročník a udělat vše pro to, aby byl minimálně tak zdařilý jako ten letošní.
 
Milan Sedláček

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode