V roce 2020 máme výročí - 40. ROČNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

Svitavy v květnu opět budou žít fotografií.

Národní soutěž amatérské fotografie díky své oblibě a kvalitě existuje bez přerušení již od roku 1970. Znamená to tedy, že příští rok uplyne 50 let od jejího založení. První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO a konaly se jednou za dva roky. Od této doby prošla soutěž řadou změn. Co se však nezměnilo, je zájem fotografů a skutečnost, že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál, J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řada dalších), stejně jako se v jejích začátcích účastnili pozdější profesionálové jako D. Kyndrová, L. Kamarád, P. Moško či V. Birgus. Přínos soutěže tedy není jen ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou, ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.

40. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS (útvar ARTAMA) a Svaz českých fotografů z.s. spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve
Svitavách,
Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit a Společnosti Praha fotografická z.s. bude mít vrchol ve Svitavách v sobotu 9. května 2020. Tady se uskuteční vyhlášení výsledků  největší amatérské fotografické soutěže v České republice - 40. národní
soutěže amatérské fotografie 2020.

A co udělat, abyste se mohli také účastnit? Seznámit se s Propozicemi  (www.scf.cz nebo www.fotonarodni.cz či www.nipos.cz) a začít připravovat fotografie tak, abyste stihli uzávěrky, to znamená pro účastníky do 16 a 21 let zaslat elektronicky fotografie do předkola nejpozději 15. ledna 2020 a vybrané pak v "papírové" podobě do 4. 3. 2020.

Protože posláním soutěže má být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí a následné výstavy (nejen ve Svitavách, ale také v Plasech, Turnově, Praze a na Slovensku) mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie, stojí opravdu za to se účastnit, případně i v květnu do Svitav přijet.

Milan Sedláček

Odborný pracovník NIPOS (útvar ARTAMA)

sedlacek@nipos-mk.cz

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode