40. ročník Národní soutěže amatérské fotografie má vyhlášené výsledky

Národní soutěž amatérské fotografie se koná  z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Pořadateli jsou NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů z. s. spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Centra podpory uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové a Společnosti Praha fotografická z. s.

V sobotu 3. 10. 2020 se při dodržení podmínek stanovených pro současnou situaci sešlo ve Svitavách cca. 150 soutěžících a jejich přátel, aby byli přítomni vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže.

V multifunkčním centru Fabrika po úvodním vystoupení Big Bandu Svitavy a úvodním slovu ředitele SKS pana Petra Mohra, byla Mgr. Vítězslavu Krejčímu předána Cena ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit a následovalo vyhlášení výsledků. Podle rozhodnutí poroty ve složení Mgr. Miroslav Zaťko, MgA. Jana Bauerová,  PhDr. Věra Matějů, MVDr. Rudolf Němeček, doc. MgA. Josef Ptáček a Jan Schmolling byli oceněni:

Kategorie A01 autoři do 16 let – volné téma                                                                      

1. cena – Nicole Cosansel – Acid (seriál)

2. cena - Markéta Kipilová (seriál)

2. cena – Veronika Jiravová – rovná se (seriál)

3. cena – Samuel Hloušek – Festa

Čestné uznání – Matěj Bureš – Maska, Přátelství, Serioznost

Čestné uznání – Jan Tomáš – Ready..steady...kick

Čestné uznání – Kateřina Zaňková – Mezi nebem a zemí                                                                     

Kategorie A02 autoři do 21 let téma Tady žiju, tady to mám rád                                        

2. cena -Jan Mikulica – Bezhlavá, Hydra

2. cena – Štěpánka Parvová- Konsternace, Příjezd fanoušků                 

Kategorie A1 autoři bez rozdílu věku – volné téma

1. cena –  Kateřina Gottlichová –  Můj manžel miluje malířství (S1A - S3A)

2. cena – Tomáš Lelek – Inflagranti (seriál)

3. cena – Marcela Zuchová – 95 + (seriál)                   

Čestné uznání – Kateřina Gottlichová – Kdyby byly moje fotografie v Národní galerii (seriál)

Čestné uznání – Pavel Klásek – Závislost (seriál)

Kategorie A2 autoři bez rozdílu věku téma Transformace – ztráta věcného významu

1. cena –  Tomáš Lelek – Nahoře bez

2. cena – Eva Stanovská – Labyrint (seriál)

3. cena – Dagmar Skořepová – Probuzení do snu (seriál)

Čestné uznání – Věra Široká – Les volá o pomoc

Čestné uznání – Anna Benešová – Krajiny (seriál)

Čestné uznání – Bedřich Sebera - Ze života pražských figurín (seriál)

Kategorie C – téma Padesát – smysl nebo význam?

1. cena – Fotoklub Svitavy

Kategorie B kolektivy téma Být svědkem vzniku zániku

1. cena – Fotokroužek Artykadlo Holice

Čestné uznání – Fotoklub Černá Slunečnice

Další ocenění:

Cena SČF – Matěj Bureš - Pocit

Cena Foma s.r.o. Hradec Králové – Kateřina Gottlichová – Věci nejsou takové, jaké se zdají být

Cena ZONER PRESS – Stella Syrovátková - Pírko

Cena IMPULS Hradec Králové – Eva Stanovská – Bílá noc (seriál)

Cena ředitelky MMG Mgr. B. Čuhelové – Tereza Vojkovská - Zabíjačka

Cena starosty města Mgr. D. Šimka – Natálie Kireschová – Hluboký pohled

Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra –    Monika Lapáčková – Dvě fáze života

Po společné fotografii oceněných, byla zahájena ve všech patrech „Fabriky“ výstava oceněných fotografií společně s dalšími, které porota vybrala. Oceněné fotografie bude možné vidět ještě jednou a to od 10. 11. 2020 v Praze v Ambitu kostela panny Marie Sněžné, na Jungmannově nám.

Dá se říci, že letošní ročník přes všechny překážky, které doba přinesla, splnil své základní poslání, což je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Na výstavě ve Svitavách se představuje to nejlepší, co v posledním období v amatérské fotografii vzniklo. Porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomůže i dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

Letos, kdy uběhlo 50 let od prvního vyhlášení Národní soutěže,  jsme  byli připraveni důstojně oslavit i toto výročí, známé skutečnosti nám to neumožnili. Všechny naplánované a připravené akce se pokusíme uskutečnit v květnu příštího roku ve spojení s vyhlašováním výsledků 41. národní soutěže amatérské fotografie. Věřím, že již dnes přemýšlíte nad propozicemi, které fotografie do příštího ročníku pošlete.

 

Milan Sedláček, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA

 

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode