Zpráva o průběhu Národní 2016

Byli jsme ve Svitavách.

Opět po roce jsme se v sobotu 14. a v neděli 15. května sešli při příležitosti vyhlášení výsledků 36. národní soutěže amatérské fotografie a zahájení výstavy ve Svitavách. Na rozdíl od předchozích ročníků tentokrát se ocenění i zahájení uskutečnilo v krásném prostředí kulturního střediska FABRIKA.

V sobotu dopoledne se nás sešlo okolo dvou set, abychom byli přítomni předání Ceny Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit panu Jiřímu Bartošovi.

 

Poté předseda poroty předal ceny těm, které porota ocenila. Šlo o tyto fotografky a fotografy:

Kategorie A 01

1. cena             Eva Bartovičová                 Stop

2. cena             Jiří Kolínský                       Strážci letadla v mlhavém ránu

3. cena             Dominika Svobodová         Nejlepší parta

Kategorie A1

1. cena             Ján Zahornacký                 Pozor! Všetko vidím a počujem

2. cena             Eliška Hladíková                Skalní koberec 1-3

3. cena             Eva Stanovská                   Drobné příběhy 1-3

Kategorie A2

1. cena             Jana Vážná                         Přijede?

2. cena             Lucie Šaňáková                  Tajemná 2

3. cena             Pavel Šedivý                       Tvář za oknem

Čestné uznání     Bohuše Hácová                Druhý pokus

Čestné uznání     Jiří Kočí                            Rychlost

Čestné uznání     Pavel Snoha                      Krajina zapomnění 2-4

Kategorie B

1. cena             Fotoklub ALFA Pardubice     Komunikace – Mezi námi

Čestné uznání   Klub přátel fotografie Karlovy Vary z.s.     Komunikace mezi námi

Cena SČF - vzpomínka na prof. L.Barana         Tomáš Hladík                         Aros 1,2

Cena Foma s r.o. Hradec Králové                     K.Göttlichová a E. Stanovská   Dialog: O geometrii

Cena IMPULS Hradec Králové                           Kateřina Göttlichová                Pruhy,čtverce,lidé

Cena časopisu FOTO                                       Ján Zahornacký                       Pozor! Všetko vidím a počujem

Cena ZONER PRESS                                          František Novotný                   Kočka za plotem

Cena ředitelky MMG Mgr. B. Čuhelové             Fotoklub FoPa Pardubice         Standa ví

Cena starosty města Mgr. D. Šimka                 Jindřich Beneš                         Začalo to před třiceti roky- Pripjať

Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra                     K.Göttlichová a E. Stanovská    Dialog: O smutných očích1.

 

Předsedkyně Svazu českých fotografů na závěr předala čestný titul Autor SČF panu Jiřímu Durdíkovi.

Pak zbývalo udělat společnou fotografii oceněných a výstava byla prohlášena za zahájenou.

V letošním roce jsou vystavené vítězné a porotou na výstavu vybrané fotografie těchto autorů:

 

Anděl

Jan

Bartovičová

Eva

Bubílek

Bohumil

Cvrkal

Jiří

Duchatschová

Adéla

Durdík

Jiří

Fotoklub FM3

 

fotoklub Pardubice

 

Göttlichová

Kateřina

Hácová

Bohuše

Kočí

Jiří

Kolínský

Jiří

Kratěnová

Julie

Kurková

Taťána

Maixnerová

Michaela

Mandić

Klementina

Mareš

Jaroslav

Novotný

František

Odvářka

Stanislav

Petráš

Jaroslav

Petrů

Eliška

Petříček

Otakar

Rafajová

Eliška

Romanová

Milada

Roštlapilová

Barbora

Skřivanová

Alice

Skřivanová

Alice

Sotona

Josef

Soukeník

Petr

Stanovská

Eva

Svobodová

Dominika

Synáč

Jan

Šaňáková

Lucie

Šedivý

Pavel

Šimková

Dagmar

Vážná

Jana

Vlčková

Hana

Vykulilová

Alena

Zahoranský

Ján

 

 

Jsou vystaveny ve všech podlažích kulturního centra FABRIKA. Další zajímavé fotografie z loňského ročníku slovenské soutěže AMFO 2015 jsou vystaveny v Kině Vesna, v kavárně Rozšambo jsou k vidění fotografie členů fotoklubu Nekázanka a v kavárně V parku vystavují členové fotoklubu ze Svitav.

Prohlídkou výstav však program neskončil. Odpoledne se 40 fotografů spolu s Josefem Ptáčkem a historikem … vydalo za poznáváním Svitav. Fotografové měli za úkol zachytit svůj pohled na toto město.

Večer pak stejně jako v minulých létech jsme se sešli na semináři, na kterém se promítly některé fotografie z odpoledne, ředitel Kulturního centra v Moravské Třebové nás pozval na Foto festival v Moravské Třebové (21. - 22. 5.), a seznámil nás s možností jak prezentovat fotografie pomocí PechaKucha Night. Zajimavý byl i seminář Iva Kornatovského s ukázkami výstavy 9 + 9 v Plasích i prezentace výstav velkorozměrových fotografií. A samozřejmě na závěr nechyběla volná zábava a vzájemná výměna zkušeností.

V neděli šéfredaktor nakladatelství Zoner Press vedl seminář na téma jak upravovat digitální fotografie. Tohoto semináře se zúčastnilo 32 zájemců.

Dá se tedy říci, že se letošní Svitavy vydařily. Nezbývá tedy než ještě jednou popřát všem oceněným a poděkovat těm, kteří do letošní soutěže poslali fotografie, a těšit se na zdařilé fotografie v dalším ročníku.

 

Milan Sedláček, NIPOS-ARTAMA

 

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode