Zpráva o průběhu Národní 2016

Byli jsme ve Svitavách.

Opět po roce jsme se v sobotu 14. a v neděli 15. května sešli při příležitosti vyhlášení výsledků 36. národní soutěže amatérské fotografie a zahájení výstavy ve Svitavách. Na rozdíl od předchozích ročníků tentokrát se ocenění i zahájení uskutečnilo v krásném prostředí kulturního střediska FABRIKA.

V sobotu dopoledne se nás sešlo okolo dvou set, abychom byli přítomni předání Ceny Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit panu Jiřímu Bartošovi.

 

Poté předseda poroty předal ceny těm, které porota ocenila. Šlo o tyto fotografky a fotografy:

 Kategorie A 01                                                                                          

1. cena                        Eva Bartovičová                    Stop                                                   

2. cena                        Jiří Kolínský                          Strážci letadla v mlhavém ránu          

3. cena                       Dominika Svobodová             Nejlepší parta                                    

Kategorie A1

1. cena                        Ján Zahornacký                      Pozor! Všetko vidím a počujem        

2. cena                        Eliška Hladíková                    Skalní koberec 1-3                            

3. cena                        Eva Stanovská                        Drobné příběhy 1-3                           

Kategorie A2

1. cena                        Jana Vážná                            Přijede?                                             

2. cena                        Lucie Šaňáková                     Tajemná 2                                         

3. cena                       Pavel Šedivý                           Tvář za oknem                                  

Čestné uznání             Bohuše Hácová                      Druhý pokus                                     

Čestné uznání              Jiří Kočí                                Rychlost                                            

Čestné uznání             Pavel Snoha                          Krajina zapomnění 2-4                      

Kategorie B

1. cena                        Fotoklub ALFA Pardubice                             Komunikace – Mezi námi

Čestné uznání             Klub přátel fotografie Karlovy Vary z.s.        Komunikace mezi námi      

Cena SČF - vzpomínka na prof. L.Barana     Tomáš Hladík             Aros 1,2         

Cena Foma s r.o. Hradec Králové                 K.Göttlichová a E. Stanovská Dialog: O geometrii   

Cena IMPULS Hradec Králové                       Kateřina Göttlichová   Pruhy,čtverce,lidé 

Cena časopisu FOTO                                   Ján Zahornacký          Pozor! Všetko vidím a počujem

Cena ZONER  PRESS                                    František Novotný       Kočka za plotem

Cena ředitelky MMG Mgr. B. Čuhelové        Fotoklub FoPa Pardubice        Standa ví        

Cena starosty města Mgr. D. Šimka             Jindřich Beneš       Začalo to před třiceti roky- Pripjať

Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra                 K.Göttlichová a E. Stanovská Dialog:   O smutných očích1.

 

Předsedkyně Svazu českých fotografů na závěr předala čestný titul Autor SČF panu Jiřímu Durdíkovi.

Pak zbývalo udělat společnou fotografii oceněných a výstava byla prohlášena za zahájenou.

V letošním roce jsou vystavené vítězné a porotou na výstavu vybrané fotografie těchto autorů:

 

Anděl

Jan

Bartovičová

Eva

Bubílek

Bohumil

Cvrkal

Jiří

Duchatschová

Adéla

Durdík

Jiří

Fotoklub FM3

 

fotoklub Pardubice

 

Göttlichová

Kateřina

Hácová

Bohuše

Kočí

Jiří

Kolínský

Jiří

Kratěnová

Julie

Kurková

Taťána

Maixnerová

Michaela

Mandić

Klementina

Mareš

Jaroslav

Novotný

František

Odvářka

Stanislav

Petráš

Jaroslav

Petrů

Eliška

Petříček

Otakar

Rafajová

Eliška

Romanová

Milada

Roštlapilová

Barbora

Skřivanová

Alice

Skřivanová

Alice

Sotona

Josef

Soukeník

Petr

Stanovská

Eva

Svobodová

Dominika

Synáč

Jan

Šaňáková

Lucie

Šedivý

Pavel

Šimková

Dagmar

Vážná

Jana

Vlčková

Hana

Vykulilová

Alena

Zahoranský

Ján

 

 

Jsou vystaveny ve všech podlažích kulturního centra FABRIKA. Další zajímavé fotografie z loňského ročníku slovenské soutěže AMFO 2015 jsou vystaveny v Kině Vesna, v kavárně Rozšambo jsou k vidění fotografie členů fotoklubu Nekázanka a v kavárně V parku vystavují členové fotoklubu ze Svitav.

Prohlídkou výstav však program neskončil. Odpoledne se 40 fotografů spolu s Josefem Ptáčkem a historikem  … vydalo za poznáváním Svitav. Fotografové měli za úkol zachytit svůj pohled na toto město.

Večer pak stejně jako v minulých létech jsme se sešli na semináři, na kterém se promítly některé fotografie z odpoledne, ředitel Kulturního centra v Moravské Třebové nás pozval na Foto festival v Moravské Třebové (21. - 22. 5.), a seznámil nás s možností jak prezentovat fotografie pomocí PechaKucha Night. Zajimavý byl i seminář Iva Kornatovského s ukázkami výstavy 9 + 9 v Plasích i prezentace výstav velkorozměrových fotografií. A samozřejmě na závěr nechyběla volná zábava a vzájemná výměna zkušeností.

V neděli šéfredaktor nakladatelství Zoner Press vedl seminář na téma jak upravovat digitální fotografie. Tohoto semináře se zúčastnilo 32 zájemců.

Dá se tedy říci, že se letošní Svitavy vydařily. Nezbývá tedy než ještě jednou popřát všem oceněným a poděkovat těm, kteří do letošní soutěže poslali fotografie, a těšit se na zdařilé fotografie v dalším ročníku.

 

Milan Sedláček, NIPOS-ARTAMA

 

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode