Zhodnocení 33. ročníku Národní

06.08.2013 12:27

Stejně jako v minulých letech i letos byly vyhlášeny výsledky již 33. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie - 11. května v Ottendorferově domě. V Městském muzeu a galerii byla zahájena výstava oceněných fotografií. To je současnost.
Ve skutečnosti však uplynulo již 43 let od konání první soutěže. Ta první se uskutečnila v roce 1970 v Brně, a co je záslužné, od roku 1996 se bez přerušení koná ve Svitavách.
Dá se říci, že soutěž byla a je odrazem vývoje v amatérském hnutí.
Zejména od roku 1956 zaznamenáváme zvýšený zájem o fotografické dění a
v šedesátých letech pak můžeme hovořit o jedné z nejlepších etap rozvoje
amatérské fotografie. Stoupající zájem fotografů, vytvořené podmínky a určité uvolnění politické situace, to vše bylo příčinou, že se česká fotografie během šedesátých let stala opět pojmem i v mezinárodním měřítku.
Zvyšující se počty fotografů i zvyšující se kvalita fotografií vyvolaly potřebu častějšího setkávání, poměřování a výměny zkušeností.
Struktura amatérského hnutí měla v této době své zázemí v okresech i krajích a tak bylo logické, že celostátní soutěž byla třístupňová, to znamená, že z okresních kol postupovali oceněné fotografické kolekce do krajských kol a odtud teprve do celostátních.
V roce 1969 se rozhodlo, že v sudých letech se bude konat obdoba AMFA jako česká Národní soutěž. První se konala v roce 1970 v Brně. Od tohoto prvního ročníku až do 10. ročníku se soutěž konala pravidelně jednou za 2 roky jako součást Festivalu zájmové umělecké činnosti vždy na počest nějaké události nebo výročí. Tyto skutečnosti však neměly vliv na chuť fotografů porovnávat své snímky a vystavovat je.
Hodnocení kvality v té době vznikajících fotografií by vydalo na samostatnou publikaci.
Je však třeba vzpomenout některá jména, která procházejí soutěží po mnoho let, jako například Milan Borovička, Václav Podestát, Jiří Platenka, František Dostál, Antonín Špát, Cyril Gajdík, Jan Anděl, Ludmila Dušková, Ivan Císař, Jaroslav Klásek a další.
V jednotlivých ročnících se měnily kategorie i oceňování vítězných snímků. Zatímco zejména ze začátku se kategorie dělily podle věku, rozdělovaly se na černobílé a barevné snímky, vítězové byli odměňováni Hlavní cenou a dalšími cenami, v dalších ročnících byly kategorie rozděleny na dokumentární a výtvarnou fotografii a s nástupem digitálních technologií se v posledních ročnících ustálily kategorie na neupravované (přímá fotografie) a fotografie upravené (fotografická fikce). Ve všech ročnících je vyhlašována kategorie kolektivů. V posledních letech je jednou z kategorií i „mládežnická kategorie“ do 21 let. Tato kategorie má i svou postupovou soutěž a to „Junior Svazu českých fotografů“.
A jaké bylo letošní setkání? Můžeme říci že úspěšné. Vždyť soutěže se zúčastnilo 175 autorů a 9 kolektivů a ti všichni zaslali 1 144 fotografií, na setkání fotoklubů v předvečer vyhlášení výsledků se o své zkušenosti podělilo více než 40 fotografů, úspěšně proběhl v pátek 10. května „Den Zoneru, a v sobotu 11. května se za účasti více než dvou stovek fotografů a představitelů veřejného života uskutečnilo vyhlášení výsledků a v Městském muzeu a galerii se otevřela velmi pěkná výstava, která potrvá do 3. června 2013. Stejnou dobu je možné v Kulturním centru Fabrika shlédnout i výstavu slovenských amatérů, nebo výstavu „Všude žijí lidé“ Ing. Jana Šroubka.
Nezbývá tedy než poděkovat všem, kteří se na přípravě této významné soutěže podíleli, Připomenout, že příští rok v březnu bude uzávěrka přihlášek do dalšího ročníku soutěže a těšit se, že začátkem května 2014 se opět ve Svitavách sejdou všichni, kdo mají rádi dobrou fotografii.

 

Milan Sedláček, NIPOS ARTAMA Praha