Vyhodnocení a výsledky Národní 2017

Opět po roce jsme se v sobotu 13. a v neděli 14. května sešli při příležitosti vyhlášení výsledků 37. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie a zahájení výstavy ve Svitavách. Ocenění proběhlo
v Ottendorferově domě a zahájení výstavy pak v Městském muzeu a Galerii. Další výstavy byly k vidění v kulturním středisku Fabrika, kde je vystavena kolekce slovenského AMFA 2016, soubor fotografií aktů ze Sbírky SČF, současná tvorba fotoklubu SAFÍR, retrospektiva jednoho z vítězů 4. národní soutěže prof. Vladimíra Birguse a v neposlední řadě výstava "na šňůrách" z přivezených fotografií účastníků. Další výstavy jsou i v kině Vesna, kde vystavuje Asociace české videokultury o.s. snímky
zhotovené osobami s mentálním postižením a také vítěz jedné kategorie z loňského ročníku pan Tomáš Hladík. Ve dvou kavárnách ve městě jsou snímky fotoklubu z Karlových Var a svitavského fotoklubu.

V sobotu dopoledne se nás sešlo okolo dvou set, abychom byli přítomni předání ocenění vítězům soutěže. Předseda poroty předal ceny těm, které porota ocenila. Šlo o tyto fotografky a fotografy - ZDE.

Předsedkyně Svazu českých fotografů na závěr předala čestný titul Autor SČF panu Ivo Kornatovskému, Jiřímu Kočímu  a Ivanu Mikšíkovi..

Pak zbývalo udělat společnou fotografii oceněných a všichni přešli přes ulici do Městského muzea a galerie Svitavy, kde byla zahájena výstava.

V letošním roce jsou vystavené vítězné a porotou na výstavu vybrané fotografie těchto autorů - ZDE.

Od 14 hodin začal další program. Část fotografů odjela na workshop do blízkého okolí, další prohlíželi doprovodné výstavy a kdo přivezl portfolio, slyšel názor porotců. Uskutečnila se také beseda s přítomnými mentálně postiženými fotografy, které se účastnil doc. Ptáček
i MgA. Petr Vilgus. Protože letošní ročník se uskutečnil společně s Fotofestivalem Rudolfa Zukala, přijela v 17 hodin skupina mladých fotografů
z Moravské Třebové, kteří si prohlédli výstavy, doc. Ptáček jim v krátké besedě řekl o přístupu amatéra k fotografii.

Od 19 hodin se uskutečnil seminář, v jehož průběhu lektorka Ing. Jana Hnilicová seznámila přítomné s prací s mentálně postiženými, čtyři
lektoři představili fotografické servry a po třiadvacáté hodině zbylo i trochu času na neorganizovanou zábavu.

V neděli ráno se ti, kteří ve Svitavách přespali, přesunuli do blízké Moravské Třebové, kde se zúčastnili zahájení výstavy a předání ocenění soutěže mladých fotografů, prohlédli si doprovodné výstavy ve městě i výstavu fotografií Terezy z Davle. Kdo měl zájem, poslechl si besedu s Terezou a navštívil další besedy.

Letošní ročník Národní soutěže určitě patřil k těm nejúspěšnějším. Vliv na to má určitě dobrá účast nejen na zahájení, ale i na večerním semináři, velmi dobře připravená výstava pracovnicemi muzea, široký výběr doprovodných výstav pracovnicemi SKS Svitavy, vhodně vybraný program, i spolupráce s Fotofestivalem Moravská Třebová. O zdárný průběh se mimo výše jmenované lektory a členy poroty zasloužili i zahraniční lektoři PhDr. Zuzana Školudová z NOC Bratislava a polský lektor Boguslav Michnik. Přizvání fotografů s mentálním postižením určitě obohatilo všechny přítomné a bylo povzbuzením pro ně samotné. Přínosem byla i dobrá informovanost o akci: přímý přenos v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Pardubice včetně tiskové zprávy, přenos z akce městské televize i rozhovory pro český rozhlas při zahájení.

Všichni přítomní si odvezli katalog s CD, na kterém jsou všechny vystavené fotografie.

Je tedy na čase začít přemýšlet co dobrého z letošního ročníku zachovat a o co další obohatit 38. ročník Národní soutěže.

15. 5. 2017.

Milan Sedláček

odborný
pracovník NIPOS-ARTAMA

 

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode