V květnu budou Svitavy opět žít fotografií

38. ročník Národní soutěže amatérské fotografie vyvrcholí v sobotu 12. května 2018 v Ottendorferově domě ve Svitavách, kde se od 10.30 hodin uskuteční vyhlášení výsledků a předání ocenění. Samotná výstava se koná v Městském muzeu Svitavy, která bude slavnostně otevřena 12. 5. 2018 od 12 hodin. Po zahájení proběhne seminář se členy poroty.

Program letošního setkání amatérských fotografů je již tradičně doplněn setkáním soutěžících a dalších fotografů jak v předvečer vyhlášení výsledků v pátek 11. 5. 2018, tak zejména v sobotu 12. 5., kdy je připraven program od odpoledne do večera. V kulturním centru Fabrika budou vystaveny soubory fotografií celoslovenské obdobné soutěže AMFO 2014, ukázky prací Akademie Hradec Králové, Tvůrčí skupiny Večernice Praha i fotografie ze Sbírky SČF. Samozřejmě  i tradiční výstava "na šňůrách". Konkrétní informace o jednotlivých akcích se dozvíte začátkem května.

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Na výstavě ve Svitavách se představuje to nejlepší, co v posledním období v amatérské fotografii vzniklo. Porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomáhá dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie. Národní soutěž amatérské fotografie je přehlídkou, která trvá bez přerušení již 48 let.

Do šesti kategorií letošního ročníku se přihlásilo 182 amatérských fotografů a 6 kolektivů, kteří poslali 899 soutěžních fotografií. Porota se pod vedením fotografa a pedagoga doc. Josefa Ptáčka sešla 12. dubna 2018 ve Svitavách a udělila ceny v jednotlivých kategoriích. Zároveň vybrala i dalších cca 200 fotografií na výstavu.

Na výstavě budou zastoupeni tito autoři a kolektivy - ZDE.

Národní soutěž amatérské fotografie se koná z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Pořadateli jsou NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby www.amaterskatvorba.cz.


Více na https://www.fotonarodni.cz; www.scf.cz; www.nipos-mk.cz

Odborný pracovník NIPOS-ARTAMA Milan Sedláček, sedlacek@nipos-mk.cz,  tel. 736704228


Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode