Tisková zpráva k Národní 2016

Svitavy v květnu městem fotografie

O víkendu 14. a 15. května 2016 bude ve Svitavách zahájena 36. národní soutěž amatérské fotografie. Fotografie, které byly do soutěže zaslány, porota vyhodnotila již v polovině dubna 2016. Slavnostní vyhlášení výsledků 36. ročníku soutěže a vernisáž výstavy nejlepších fotografií proběhne v sobotu 14. května 2016 ve Svitavách. Výstava potrvá ve Společenském a kulturním středisku FABRIKA ve Svitavách do 5. června 2016.

V letošním ročníku se opět soutěžilo ve třech kategoriích, z nichž dvě „přímá fotografie“ a „manipulovaná fotografie (fikce)“ byly rozděleny podle věku (do 21 let a bez rozdílu věku). Uzávěrka letošního ročníku byla 14. března 2016. Porota pod vedením fotografa a pedagoga Josefa Ptáčka se sešla 13. dubna ve Svitavách, aby zhodnotila fotografie zaslané do letošního ročníku. Ze zaslaných 736 snímků od 107 autorů a 11 kolektivů porota ocenila 12 autorů a dva kolektivy. Dalších devět autorů obdrží ceny od spolupořadatelů. Na výstavu byly vybrány fotografie 40 autorů a čtyř kolektivů.

Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční na slavnostním zahájení v sále Kulturního centra FABRIKA ve Svitavách v sobotu 14. 5. 2016 v 10.30 hodin. Součástí zahájení bude předání Ceny ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit panu Jiřímu Bartošovi. Vlastní výstava se uskuteční ve všech podlažích Kulturního centra, doprovodné výstavy pak v kině Vesmír a třech kavárnách ve městě. Program letošního setkání amatérských fotografů je doplněn o fotografický workshop „Svitavy v sobotu“, večerní hodnocení fotografií, setkání členů fotoklubů a v neděli 15. 5. pak několika semináři a praktickým workshopem „Struktáže“.

Posláním soutěže, která bez přerušení existuje již 46 let, je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí.  Výstavy ve Svitavách, ale také další výstavy v Liberci, Plasech a jinde představují to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomáhají k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

36. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Impulsu Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie. Přehlídka se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a České komise pro UNESCO, připojuje se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Více na  www.fotonarodni.cz  ; www.scf.cz;  www.nipos-mk.cz

Kontakty pro média:

Milan Sedláček, obor amatérské fotografie ARTAMA, tel: 736 704 228, email: sedlacek@nipos-mk.cz

Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 773 699 368, email: hancilova@nipos-mk.cz

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode