Tisková zpráva k 34. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie

Co je to Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 44 let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny.  První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO a konaly se jednou za dva roky.  Co se však nezměnilo, je zájem fotografů o tuto soutěž, skutečnost, že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál, J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řada dalších), stejně jako se v jejích začátcích soutěží účastnili pozdější profesionálové jako D. Kyndrová, L. Kamarád, P. Moško či V. Birgus. Přínos soutěže tedy není jen ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou, ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.

34. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie bude mít vrchol ve Svitavách v sobotu 10. května 2014. Tady se uskuteční vyhlášení výsledků a zahájení výstavy největší amatérské fotografické soutěže v České republice – 34. národní soutěže amatérské fotografie 2014.

 

Letošního ročníku se v šesti kategoriích zúčastnilo 215 amatérských fotografů a 15 kolektivů.

V kategorii neupravované fotografie do 21 let (A01)                          74 fotografů   306 snímků

V kategorii upravované fotografie (fikce) do 21 let (A02)                     6 fotografů       6 snímků

V kategorii neupravované fotografie bez omezení věku (A1)             90 fotografů   638 snímků

V kategorii upravované fotografie (fikce) bez omezení věku (A2)      37 fotografů   111 snímků

V kategorii 100 let narození Tomáše Baťi                                            8 fotografů     15 snímků

Uzávěrka letošního ročníku byla 19. března 2014 a porota pod vedením známého fotografa  a pedagoga doc. Josefa Ptáčka provedla  vyhodnocení zaslaných fotografií  3. dubna. Porota hodnotila celkem 1 158 fotografií.

Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční  

na slavnostním zahájení v Ottenderfově domě ve Svitavách (Nám. Míru 1, Svitavy) v sobotu 10. 5. 2014 v 10.30 hodin. Vlastní zahájení výstavy a seminář se členy poroty se uskuteční od 11.30 hodin v Městském muzeu Svitavy (Máchova alej 1).

V rámci vyhlášení výsledků soutěže předá zástupce Ministerstva kultury ČR  Cenu Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit za rok 2014 za celoživotní činnost v amatérské fotografii MVDr. Rudolfu Němečkovi.

Program letošního setkání amatérských fotografů  je již tradičně doplněn setkáním členů fotoklubů v předvečer vyhlášení výsledků, to je v pátek 9. 5. 2014. V kulturním centru Fabrika (Wolkerova alej 18) budou dále vystaveny soubory fotografií celoslovenské obdobné soutěže AMFO 2012, ukázky prací vybraných fotoklubů, včetně tradiční výstavy „na šňůrách“ a vítězné fotografie ze soutěže Praha fotografická 2013.Protože posláním soutěže má být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí a  Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie, stojí opravdu za to se účastnit, případně i v sobotu 10. 5. do Svitav přijet.

Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České komise pro UNESCO.www.amaterskatvorba.cz

4.  4. 2014

Milan Sedláček NIPOS-ARTAMA

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode