Tisková zpráva - 35. ročník Národní

06.05.2015 16:54

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA

Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2

www: www.nipos-mk.cz

tel: 221 507 963, fax: 221 507 955

35.národní soutěž amatérské fotografie.

Kontakt pro média: Milan Sedláček

Obor amatérská fotografie ARTAMA

e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz

Svitavy v květnu opět budou žít fotografií.

Co je to Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 45 let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny. První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO a konaly se jednou za dva roky. Co se však nezměnilo, je zájem fotografů o tuto soutěž (letos soutěžilo o 20% více autorů než loni), skutečnost, že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál, J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řada dalších), stejně jako se v jejích začátcích soutěží účastnili pozdější profesionálové jako D. Kyndrová, L. Kamarád, P. Moško či V. Birgus. Přínos soutěže tedy není jen ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou, ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.

35. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie bude mít vrchol ve Svitavách v sobotu 16. května 2015. Tady se uskuteční vyhlášení výsledků a zahájení výstavy největší amatérské fotografické soutěže v České republice – 35. národní soutěže amatérské fotografie 2015.

Uzávěrka letošního ročníku byla 19. března 2015 a porota pod vedením známého fotografa a pedagoga doc. Josefa Ptáčka se sešla 8. dubna ve Svitavách aby zhodnotila fotografie zaslané do letošního ročníku.

Vybírala z celkem zaslaných 1.614 snímků od 253 autorů a 22 kolektivů

kategorie A01-2 autoři do 21 let- přímá fotografie                   474 snímků     97 autorů

kategorie A1 přímá fotografie bez rozdílu věku                         734 snímků   122 autorů

kategorie A2 manipulovaná fotografie (fikce)bez rozdílu věku    126 snímků    34 autorů

kategorie B soutěž kolektivů                                                       280 snímků    22 kolektivů

Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční na slavnostním zahájení v Ottenderfově domě ve Svitavách (Nám. Míru 1, Svitavy) v sobotu 16. 5. 2015 v 10.30 hodin. Vlastní zahájení výstavy a seminář se členy poroty se uskuteční od 11.30 hodin v Městském muzeu Svitavy (Máchova alej 1).

Program letošního setkání amatérských fotografů je již tradičně doplněn setkáním členů fotoklubů v předvečer vyhlášení výsledků, to je v pátek 15. 5. 2015. V kulturním centru Fabrika (Wolkerova alej 18) budou dále vystaveny soubory fotografií celoslovenské obdobné soutěže AMFO 2014, ukázky prací vybraných fotoklubů, včetně tradiční výstavy „na šňůrách“ a kolekce fotografií předsedy poroty Josefa Ptáčka „Zahrady“.

Protože posláním soutěže má být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí a následné výstavy (nejen ve Svitavách, ale také v Plasech, Turnově a Praze)mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie, stojí opravdu za to se účastnit, případně i v sobotu 16. 5. do Svitav přijet.

Akce se koná pod záštitou Ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana a připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České komise pro UNESCO.www.amaterskatvorba.cz

Všichni přátelé dobré fotografie jsou zváni!!!

Více na https://www.fotonarodni.cz/); www.scf.cz; www.nipos-mk.cz