Svitavy 14. a 15. května 2016 opět městem fotografie

21.04.2016 17:24

36. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách,  Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie bude mít vrchol ve Svitavách v sobotu 14. května 2016. Tady se uskuteční vyhlášení výsledků a zahájení výstavy největší amatérské fotografické soutěže v České republice – 36. národní soutěže amatérské fotografie 2016.

 

Uzávěrka letošního ročníku byla 14. března 2016 a porota pod vedením známého fotografa  a pedagoga doc. Josefa Ptáčka se sešla 13. dubna ve Svitavách, aby zhodnotila fotografie zaslané do letošního ročníku. V letošním ročníku se opět soutěžilo ve třech kategoriích, z nichž dvě „přímá fotografie“ a“ manipulovaná fotografie (fikce)“byly rozděleny podle věku (do 21 let a bez rozdílu věku).

Ze zaslaných 736 snímků od 107 autorů a 11 kolektivů porota ocenila 12 autorů a dva kolektivy. Dalších devět autorů obdrží ceny od spolupořadatelů. Na výstavu byly vybrány fotografie 40 autorů a čtyř kolektivů.(Seznam v příloze)

                         

Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční na slavnostním zahájení v sále Kulturního centra FABRIKA ve Svitavách ( Wolkerova Alej 18) v sobotu 14. 5. 2016 v 10.30 hodin. Součástí  zahájení bude i předání Ceny ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit panu Jiřímu Bartošovi.

Vlastní výstava se uskuteční ve všech podlažích Kulturního centra, doprovodné výstavy pak v kině Vesmír a třech kavárnách ve městě.

Program letošního setkání amatérských fotografů je již tradičně doplněn o další aktivity jako na příklad fotografický workshop „Svitavy v sobotu“, večerní hodnocení fotografií, setkáním členů fotoklubů a v neděli 15. 5. Pak několika semináři a praktickým workshopem „Struktáže“.

Posláním soutěže má být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí a následné výstavy (nejen ve Svitavách, ale také v Liberci, Plasech, a na Slovensku) mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

Proto opravdu stojí za to účastnit se a v sobotu 14. 5. do Svitav přijet.

Akce se koná pod záštitou Ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana a České komise pro UNESCO, připojuje se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Porota Národní....