Program setkání fotografů Svitavy 2019

26.04.2019 22:43

Pátek 10. 5. 2019 kulturní centru Fabrika Wolkerova Alej 92/18

10.00  hod.               Seminář nad zaslanými fotografiemi A 001, A 01, A 02 - učebna 3. podlaží Aula
11. 00 hod.              workshop základy práce v temné komoře - sraz v přízemí Fabriky
13. 00 hod.               hodnocení portfolií - přízemí Fabrika
13.00 hod.                komentovaná prohlídka výstavy 100 let očima fotografů - Fabrika
13 - 20 hod.             věšení přivezených fotografií na šňůry přízemí sál Fabriky

18.00 hod                přivítání účastníků setkání ve Fabrice                                    V. Skalický
18.30 hod                prezentace Photogenia Brno                                                  Jan Sucharda
19.00 hod.               prezentace Škola kreativní fotografie Praha                           M. Němeček
19.30 hod.               prezentace vystavujících fotoklubů
20.00 hod                prezentace fotograf Václav Došlý                                           I. Kornatovský
20.30 hod                prezentace Liberecké školy fotografie                                    Š. Pikous
21.00 hod                prezentace Hradecká fotografická konzervatoř                              
21.15 hod                ukázky fotografií z práce škol
21.45 hod                prezentace činnosti SČF                                                          PhDr. V. Matějů
                                 výzva k aktivaci činnosti SČF v regionech                                V. Skalický
22.00 hod                volná zábava

Sobota 11. 5. 2019

10. 30 hod.                   vyhodnocení soutěže -  Ottendorferův dům
                                                 Úvodní slovo
                                                 Kulturní program - ZUŠ Svitavy
                                                 Vyhodnocení soutěže a předání cen
12. 00 hod.                   otevření výstavy a komentovaná prohlídka se členy poroty - Městské muzeum a galerie
13.00 hod                      prohlídka doprovodných výstav
                                                  Fabrika  -      
                                                      Sál - výstava "Na šňůrách
                                                      Foyer  - "100 let očima fotografů"
                                                      2. podlaží - "Pocta osobnosti - Václav Jírů"
                                                      3. podlaží - AMFO 2018 - výběr fotografií slovenských autorů
                                                      4. podlaží - Richard Horák "Tajemná Praha"
                                               Areál kina Vesmír - Lubomír Sochorec "Perly uloupené na cestách"
                                               Kafé Dušambo a Kavárna v parku-Alena Vykulilová "Od zelí po Paříž"
                                               Andělská kavárna -  Fotokroužek ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují