Proběhlo hodnocení fotografií

05.04.2012 16:26

V kulturním centru Fabrika ve Svitavách se 5. dubna 2012 sešla porota 32. ročníku Národní..., která vyhodnotila fotografie zaslané do soutěže (PhDr. Věra Matějů - předsedkyně, Mgr. Miroslav Zaťko, MgA. Petr Vilgus, Ing. Marcela Řezníčková, PaedDr. Milan Báča, MVDr. Rudolf Němeček, Mgr. Jaroslav Šimon. Ze zdravotních důvodů byl omluven  Miroslav Hucek.

Starosta města Mgr. David Šimek a ředitel SKS Svitavy Mgr. Petr Mohr

vybírají fotografie, které získají cenu starosty města Svitavy a cenu

ředitele SKS Svitavy.

 

Starosta města Mgr. David Šimek vybírá fotografii, která získá

cenu starosty města Svitavy.

Porota (včetně Milana Sedláčka z NIPOS a D. Schulzové z SKS Svitavy

(avšak bez nemocného M. Hucka)