Prvních 30 ročníků Národní

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie. Ta první se uskutečnila v roce 1970 v Brně. Abychom alespoň trochu pochopili, v jaké době to bylo, musíme se alespoň krátce vrátit do historie fotografického hnutí v našich zemích. Ne nebudu popisovat vznik prvního Klubu fotografů amatérů v Praze v roce 1889. Tato historie byla velmi dobře dokumentována loňskou výstavou v Národním archivu v Praze a bude vzpomenuta i v publikaci, kterou letos vydá NIPOS-ARTAMA. Důležité je co se odehrálo v padesátých létech dvacátého století. V kontextu s politickou situací byly do té doby samostatné fotokluby prakticky zrušeny, jejich majetek převeden pod Revoluční odborové hnutí a v rámci toho pak, nejčastěji pod hlavičkou ROH některého velkého podniku, pokračovaly v činnosti. Metodickou činnost však už od roku 1951 převzal tehdejší Ústav pro kulturně výchovnou činnost (dnešní NIPOS_ARTAMA.)

Po počátečních rozpacích se činnost „nových“ fotoklubů i díky všestranné podpoře rozvíjela. Je samozřejmé, že v souladu s prosazováním „socialistického realismu“, docházelo k potlačení tradičních hodnot, které byly prohlášeny za úpadkové a buržoazní. Přes tyto skutečnosti, zejména od roku 1956, zaznamenává amatérská fotografie rozmach. V šedesátých létech pak můžeme hovořit o jedné z nejlepších etap rozvoje amatérské fotografie. Stoupající zájem fotografů, vytvořené podmínky a určité uvolnění politické situace, to vše bylo příčinou, že se česká fotografie se během šedesátých let stala opět pojmem  i v mezinárodním měřítku.

Zvyšující se počty fotografů i zvyšující se kvalita fotografií vyvolaly potřebu častějšího setkávání, poměřování a výměny zkušeností. Proto došlo i k rozšíření fotografických soutěží.

Logicky potom došlo i k celostátnímu měření sil a vznikla na Slovensku soutěž AMFO. V lichých létech se tato soutěž konala v Martině. Struktura amatérského hnutí v těchto letech měla své zázemí v okresech i krajích a tak bylo logické, že celostátní soutěž byla třístupňová, to znamená, že z okresních kol postupovali oceněné fotografické kolekce do krajských kol a odtud teprve do celostátní. V roce 1969 se rozhodlo, že v sudých letech se bude konat obdoba AMFA jako česká Národní soutěž. První se konala v roce 1970 v Brně. Od tohoto prvního ročníku až do 10 ročníku se soutěž konala pravidelně jedenkrát za 2 roky a vždy byla součástí Festivalu zájmové umělecké činnosti vždy na počest nějaké události nebo výročí. Tyto skutečnosti však neměly vliv na chuť fotografů porovnávat své snímky a vystavovat je.

Možnost hodnotit kvalitu v té době vznikajících fotografií by vydalo na samostatnou publikaci a není proto předmětem tohoto úvodu. Je však třeba vzpomenout některá jména, která procházejí soutěž po mnoho let, jako na příklad Milan Borovička, Václav Podestát, Jiří Platénka, František Dostál, Antonín Špát, Cyril Gajdík, Jan Anděl, Ludmila Dušková, Ivan Císař, Jaroslav Klásek a další.

Je škoda, že doposud se nepodařilo uplynulých více 40let podrobně zhodnotit a popsat všechny peripetie, kterými soutěž prošla. Běžné stěhování od města k městu s podporou někdy štědřejší a kvalitním profesionálním zázemím, zatímco jindy se organizátoři včetně účastníků potýkali pro změnu s viditelnou nouzí a spíše nezájmem těch, které by amatérská fotografie zajímat měla. Přes toto konstatování je na místě poděkovat organizátorům ve všech městech kde se soutěž konala a především pracovníkům SKS Svitavy, kteří letos soutěž organizují po patnácté. Jak je vidět z následujícího velmi stručného přehledu soutěž byla organizována v Brně, Olomouci, Kolíně, a konečně od roku 1996 ve Svitavách. Po roce 1989 se soutěž koná již každý rok.

V jednotlivých ročnicích se měnily kategorie i oceňování vítězných snímků. Zatímco, zejména ze začátku se kategorie dělily podle věku, rozdělovaly se na černobílé a barevné snímky, vítězové byli odměňováni „Hlavní cenou“ a dalšími cenami, v dalších ročnících byli kategorie rozděleny na dokumentární a výtvarnou fotografii a s nástupem digitálních technologií se v posledních ročnících ustálily kategorie na neupravované (přímá fotografie) a fotografie upravené (fotografická fikce). Ve všech ročnících byla vyhlašována kategorie kolektivů. V Posledních létech se jako přínos ukázalo pořádání dvou postupových mládežnických soutěží.

Takže tady je stručný přehled o jednotlivých ročnících:

 

1.ročník –Festival zájmové umělecké činnosti 1970 –Brno

Soutěž a výstava měla doplňovat v sudých létech celostátní soutěž amatérské fotografie AMFO, která se konala v lichých letech v Martině.

Bohužel zatím se nepodařilo dohledat bližší materiály.

 

2. národní výstava – Festival zájmové umělecké činnosti 1972-1973. – 18.3-14.4.1972 -  Brno

okres, kraj ,národní-statistické údaje katalog neobsahuje

ocenění v kategorii do 25 let – Jan Rychecký – „Dělo budoucnosti“

ocenění v kategorii nad 25 let – Jiří Vondrák – „Pod kopyty koní“

 

3.ročník z roku 1974  katalog chybí a bližší materiály se nepodařilo dohledat.

 

4..národní soutěž amatérské fotografie 30.10  - 31.12. 1976

okres, kraj, národní 3475 snímků od 360 autorů a 29 kolektivů

1.cena do 18 let – Jaroslav Vacek

1. cena do 25 let – Vladimír Birgus

1.cena nad 25 let – Ivan Sláma

kolektivy – Kroužek ZK ROH Karosa Vysoké Mýto

tvůrčí skupiny – Skupina DOFO Olomouc

 

5. národní soutěž amatérské fotografie 1978 - Olomouc

okres, kraj, národní 1877 snímků

1. cena do 25 let Josef Pokorný

1. cena nad 25 let Miroslav Bílek

1. cena – barevná fotografie – Josef Hledík

kolektivy – fotoklub Centru z Karviné

                  tvůrčí skupina 7F z Liberce

.

6.národní výstava amatérské fotografie  13.12.1980 – 31.1.1981

okres, kraj, národní – Národní 1503 snímků

Zvláštní cena  do 25 let - Cyklus Okresní spartakiáda,Vladimír Kunc

Zvláštní cena  nad 25 let – Vypětí , Emil Novák

Kolektivy – ASAHI PENTAX FOMA KLUB Praha

                 -   FEMINA TS SČF

 

7.výstava amatérské fotografie ČSR 30.10. -31.12.1982 - Olomouc

okres,kraj, ústřední kolo – 1567 snímků, 477 autorů, 19 kolektivů

5843 Prošek

Hlavní cena –Cyklus Návraty aneb Píseň o Hirošimě

Hlavní cena pro kolektiv – Tvůrčí skupina LUNA Plzeň

 

8. výstava amatérské fotografie ČSR 22.9 – 31.10.1984 - Olomouc

okres, kraj, ústřední kolo – 1931 snímků,401 autorů, 30 kolektivů

Hlavní cena – Metro I-VI  Josef Husák

Hlavní cena kolektiv – Soubor  Dítě a město – Tvůrčí skupina“ Město“ Praha

 

9. výstava amatérské fotografie ČSR 20.9 – 31.10.1986 - Olomouc

okres, kraj, ústřední kolo – 1828 snímků,

Hlavní cena – Warnemünde – Josef Husák

                     Čas přísahy – František Dostál

Hlavní cena kolektivy – Soubor Volný čas. – Tvůrčí skupina „MĚSTO“ Praha

 

10. výstava amatérské fotografie ČSR 17.9. -30.10. 1988 - Olomouc

okres, kraj, ústřední kolo – 1695 snímků, 569 autorů, 231 kolektivů

Hlavní cena  - soubor  Žena , Rozmary – Milan Borovička

Hlavní cena kolektivy  - Doprava ve městě – tvůrčí skupina „MĚSTO“ Praha

 

11.národní výstava amatérské fotografie 19.1 – 24.2.1991 - Olomouc

okres, kraj, ústřední kolo – 1090 snímků, 301 autorů, 10 kolektivů

Hlavní cena  - Honzíkův ilustrovaný kalendář . Fotokroužek Žďár nad Sázavou (Stanislav Růžička)

Kolektivy 1.cena – soubor „Vendulka, okresní MISS“ – Skupina FNK Nýrsko

 

12.národní výstava amatérské fotografie 27.6.-9.8. 1992  -  Olomouc

bez postupu – neuvedeny počty

autoři nad 25 let – výtvarná fotografie 1.cena  Portrét I,II,III, Profil a Účes – Josef Honza Honzík

  • dokumentární fotografie – Čtyři miliony pro červeného kohouta – Jiří Kočí

Skupiny – 1 cena – Jídelní lístek – Fotoskupina Špatné světlo.

 

13. národní výstava amatérské fotografie 26.6 – 8.8.1993 -  Olomouc

bez postupu, neuvedené počty

autoři nad 25 let – výtvarná fotografie  1.cena Hemžení 1,2, a Bosna 1993 1,2

  • dokumentární fotografie – „Přítel Dubjak na procházce“ –Josef Mačák

kolektivy -  1. cena „Za záznamy akcí“- Skupina „M“ Olomouc

 

14. národní výstava amatérské fotografie  11.6.  – 24.7.1994 - Kolín

bez postupu , 380 fotografií, 56 autorů

autoři nad 25 let – výtvarná fotografie 1.cena „Zklamaná láska“, „Hledám způsob života“, „Miluji život“ – Ivo Habart

  • dokumentární fotografie  1.cena soubor „Jak se dělá divadlo“ – Markéta Tallerová

 

15. národní výstava amatérské fotografie 17.6 – 30. 7. 1995 - Kolín

bez postupu, 407 snímků, 66 autorů, 3 kolektivy

autoři do 25 let  - výtvarná fotografie -  ceny bez určení pořadí

  • dokumentární fotografie – 1.cena Robert Kořínek

autoři nad 25 let- výtvarná fotografie – 1.cena –Igor Zaťko

  • dokumentární fotografie – 1.cena Ladislav Kamarád

kolektivy  - 3 čestná uznání

 

16. národní výstava amatérské fotografie  19.8.-8.9.1996 - Svitavy

bez postupu, 891 snímků,93 autorů,8 kolektivů

1.ceny nebyly uděleny

kolektivy  - cena rozdělena  - Fotoklub Okamžiky Zlín

                                             - Fotografická skupina „Femina“

 

17. národní výstava amatérské fotografie 16.5-7.6.1997 - Svitavy

bez postupu, 1243 snímků,127 autorů, 11 kolektivů

autoři do 21 let – 1.cena seriál SK 8 – za divadlem -  Tino Kratochvíl

autoři nad 21 let – 1 cena  nebyla udělena

kolektivy  - cena rozdělena – Fotografická skupina „Femina“ Praha

  • Fotoklub „Okamžiky“ Zlín

 

18.národní výstava amatérské fotografie  16.5 – 7.6.1998 - Svitavy

bez postupu, 1243 snímků, 105 autorů, 8 kolektivů

autoři do 21 let – 1.cena  Eva Palkovičová

autoři nad 25 let – 1.cena Tomáš Nosil

kolektivy – cena rozdělena – Fotografická skupina „Femina“ Praha

  • Fotoklub „Okamžiky“ Zlín

 

19. národní výstava amatérské fotografie  15.5. – 6.6.1999 - Svitavy

bez postupu, 973 snímků, 117 autorů, 5 kolektivů

autoři do 21 let – 1.cena  - Aleš Motejl

autoři nad 21 let – 1.cena  snímek „Nový Zéland“ –Radek Kalhous

kolektivy – cena rozdělena – 1.Český klub fotografů-amatérů Nekázanka Praha

  • Fotoklub „Okamžiky“ Zlín

 

 

Soutěž Praha 2000- Historické památky a kultura a 20. Národní soutěž amatérské fotografie – 205 – 11.6.2000  Svitavy

Bez postupu144 autorů, 9 kolektivů

Autoři do 21 let – 1.cena Antonín

Autoři nad 21 let – 1.cena Jaroslav Vejvoda

 

21.národní výstava amatérské fotografie 19.5. – 10.6.2001 - Svitavy

bez postupu, 740 snímků, 137 autorů, 5 kolektivů

A1 do 21 let – 1.cena –Věra Švábová –Není ohon jako ohon

A2 nad 21 let - 1.cena – Vladimír Pokorný – Reminiscence

Kolektivy – 1. cena Fotoklub Chrudim – Dostihy

 

22. národní soutěž a výstava amatérské fotografie 18.5 -9.6.2002 - Svitavy

bez postupu, 645 snímků,106 autorů, 9 kolektivů

A1 do 21 let– 1.cena Milan Bureš –Cyklus „Město“

A2. nad 21 let– 1. cena Juraj Gažovčiak – seriál „Cesta za babičkou“

Kolektivy- 1. cena -  Art Collegium – Frýdek- Místek

 

23. národní soutěž a výstava amatérské fotografie 8.5- 1.6.2003 - Svitavy

bez postupu, 668 snímků, 112 autorů, 6 kolektivů

A 1 do 21 let.  1 cena Milan Bureš – soubor „Moje rodina“

A 2.nad 21 let  1. cena Cyril Gajdík – „ V sadu“

Kolektivy  1. cena fotoklub Lanškroun – kolekce plastických fotografií

 

24. národní soutěž a výstava amatérské fotografie Svitavy 2004 15.5.-6.6.2004 - Svitavy

bez postupu, 1053 snímků, 158 autorů, 8 kolektivů

A1 do 21 let. 1.cena Ondřej Macl – „Stěhování“ a „Poslední sbohem“

A2.nad 21 let 1. cena Juraj Gažovčiak – „Rychlý démon“

Kolektivy 1.cena – FOTOŠUM Praha – kolekce „Před vlastním objektivem“

 

25. národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2005 Svitavy 14.5- 6.6.2005 - Svitavy

bez postupu, 818 snímků, 133 autorů,9 kolektivů

A 1 do 21 let. - 1. cena neudělena

A 2.nad 21 let - 1. cena Stanislav Domanský – „Ráno“

D. upravovaná fotografie - 1. cena  Josef Sotona – „Imaginární les“

Kolektivy  - 1. cena – fotoklub Lanškroun – soubor „Proměny“

CD

 

26. národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2006 Svitavy 14.5.- 6.6.2006 - Svitavy

bez postupu, 1026 snímků, 171 autorů, 9 kolektivů

A 1do 21 let.- 1. cena Petr Macháček – soubor „Marienfeld“

A 2 nad 21 let.- 1.cena Daniel Hlaváč – soubor „KFOR „

D upravovaná fotografie - 1. cena Josef Sítina – „Stopy“

Kolektivy 1. cena 1.ČKFA Nekázanka – soubor „Reklama kolem nás“

 

27. národní soutěž a výstava amatérské fotografie  12.5.-6.6.2007 - Svitavy

bez postupu, 989 snímků, 151 autorů, 5 kolektivů

změna kategorií – A1. neupravovaná , A2 upravovaná fotografie

A 1. 1.cena Pavla Vrbová – „Cesta domů“

A 2  upravovaná fotografie - 1.cena František Novák „Výřezy 2006“

Kolektivy  1.cena fotoklub Černá slunečnice Praha – soubor „Po stopách Jáchymovského pekla“

 

28. národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2008  17.5. – 6.6.2008 - Svitavy

2 mládežnické postupové soutěže, 1.106 snímků, 138 autorů, 10 kolektivů.

A 01 do 21 let -  1.cena Jan Křikava

A.1.nad 21 let -  1.cena Daniel Hlaváč

A.2.upravovaná fotografie -  1.cena Jiří Křiklava

Kolektivy: fotoklub Gymnázia České Budějovice

 

29. národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2009  16.5 – 14.6.2009 - Svitavy

2 mládežnické postupové soutěže, 1.113 snímků, 138 autorů, 12 kolektivů

A 01 do 21 let. 1.cena Jan Cakl – „Baron“

A 1.nad 21 let  1.cena Zdeněk Dvořák  - soubor fotografií „Náš Zetor“

A 2.upravovaná fotografie -  1. cena Viktor Sýkora -  soubor „Variace na rostlinné téma“

Kolektivy : Fotoklub Svitavy – soubor „Řemeslo má zlaté dno“

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode