Porota Národní hodnotila přihlášené fotografie

12.04.2018 15:35

Porota Národní hodnotila přihlášené fotografie - svitavské centrum Fabrika 12. 4. 2018.

Na fotografii zleva porotci Rudolf Němeček, Jana Bauerová, Milan Sedláček (tajemník), Zuzana Školudová, Josef Ptáček, Věra Matějů a pomocnice Jana Neugebaurová, Denisa Marková a tajemnice Dagmar Schulzová. Foto Milan Báča.