Porota 35. ročníku Národní

23.02.2015 12:06

Porota 35. Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie

Předseda: doc. MgA. Josef Ptáček

Členové:  PhDr. Věra Matějů

               Jan Schmolling

               MVDr. Rudolf Němeček

               MgA. Petr Vilgus Ph.D.

               PhDr. Zuzana Školudová

               Mgr. Vítězslav Krejčí

               PaedDr. Milan Báča, ASČF

               Mgr. Jaroslav Šimon

               Jana Neugebauerová

 Zasedání poroty 8. dubna 2015  Svitavy velký sál Fabriky.