Následná výstava Národní 2018 v Czech Photo Cedntru v Praze-Butovicích

Oceněné fotografie 38. ročníku NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE budou od  4. 7 do 12. 8. 2018. vystaveny v Czech Photo Centru v Praze. (Na Zlatě 1, Praha 5 - Butovice.)

Co je to Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 48 let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny.  První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO a konaly se jednou za dva roky.  Co se však nezměnilo, je zájem fotografů o tuto soutěž, skutečnost, že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál, J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řada dalších), stejně jako se v jejích začátcích soutěží účastnili pozdější profesionálové jako D. Kyndrová, L. Kamarád, P. Moško či V. Birgus. Přínos soutěže tedy není jen ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou, ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.

38. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie měl vrchol ve Svitavách v sobotu 12. května 2018. Tady se uskutečnilo vyhlášení výsledků a zahájení první výstavy největší amatérské fotografické soutěže v České republice - 38. národní soutěže amatérské fotografie 2018.

Na první výstavu  navazuje od 4. července výstava oceněných autorů v Praze. (Vernisáž 3. 7. od 18 hodin.) Vystaveny  jsou fotografie 23 autorů a vítězného fotoklubu, které vybrala porota pod vedením doc. Josefa Ptáčka. Mimo to se promítne dalších 200 fotografií, které byly vystaveny ve Svitavách. Jedná se o výběr z 899 fotografií 182 autorů a 6 kolektivů což samo o sobě zaručuje velmi zajímavou informaci o stavu současné amatérské fotografie u nás.

Proto stojí za to do Butovic přijet a vidět nejen tuto výstavu, ale i soubor výborných černobílých fotografií Josefa Bosáka -" Kus Arménské duše".

 

Akce se koná pod záštitou Ministra kultury ČR PhDr. Ilji Šmída.

Kontakty pro média:

Milan Sedláček, obor amatérské fotografie ARTAMA, tel: 736 704 228, email:  
sedlacek@nipos-mk.cz

Foto E. Stanovská z cyklu Město v bílém

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode