Jmenována porota pro rok 2012

06.03.2012 12:24

NIPOS-ARTAMA jmenovalo porotu 32. ročníku Národní ....: PhDr. Věra Matějů (předsedkyně), Miroslav Hucek, Mgr. Miroslav Zaťko, MgA. Petr Vilgus, Ing. Marcela Řezníčková, PaedDr. Milan Báča, MVDr. Rudolf Němeček, Mgr. Jaroslav Šimon.