Byli jsme ve Svitavách

Po delší době jsme se v pátek 6. a v sobotu 7. května 2022 sešli při příležitosti vyhlášení výsledků 42. národní soutěže amatérské fotografie a zahájení výstavy ve Svitavách. Ocenění proběhlo v Ottendorferově domě a zahájení výstavy pak v Multifunkčním centru Fabrika. Další výstavy byly k vidění v místním gymnáziu, kde byla kolekce z Ratibořického mapového okruhu, v kině Vesmír fotografie Vladimíra Skalického a v Kavárně v parku fotografie Kateřiny Göttlichové. Do sálu kulturního střediska Fabrika se vrátila výstava „na šňůrách“. Kolekci slovenského AMFA 2021tentokrát představila Mgr. Lenka Adamčáková velmi zdařilou videoprojekcí.

Program letošních Svitav byl oproti minulosti změněn. Nejprve jsme se v pátek sešli na besedě s profesorem Jindřichem Štreitem. Velmi zdařilou prezentaci jeho díla sledovalo asi 50 posluchačů. Součástí večera bylo i občerstvení a vzájemné diskuse. V sobotu dopoledne byl čas na seminář o slovenském AMFU a prohlídku doprovodných výstav. Ve 13 hodin jsme se sešli, abychom byli přítomni předání ocenění vítězům soutěže. Předseda poroty předal ceny těm, které porota ocenila. Šlo o tyto fotografky a fotografy:

1. cena –  Nela Kubánková, Pomoz mi se odtud dostat

2. cena –  Viktorie Schánělová, Bez názvu

3. cena – Adéla Geržová, Pan tajemný

                                              

Kategorie A02 autoři do 21 let téma „Ulice“

Kategorie A1 autoři bez rozdílu věku -- volné téma

1. cena –  Petr Souček, Dozorčí

2. cena –  Samuel Hloušek, M8 W SK8

3. cena – Zuzana Havrdová, Adalbertinum

Čestné uznání – Roman Watzinger, Druhá „strana“ pražské ulice

           

Kategorie A1 autoři bez rozdílu věku – volné téma

1. cena –  Jindřich Buxbaum, Modlitba a prosba 1, 3

2. cena –  Jiří Kočí, Cesta k architektuře, Na pódiu, Deštivý den, Cyklistka v červené

3. cena – Ing. Ivan Vikár, Geometrie, Měsíc

               Jana Vážná, Spletitosti 1, 4               

Čestné uznání – Eva Stanovská, Ponožkové blues 2, 5

Čestné uznání – Jitka Prausová, Invaze 1, 2

 

Kategorie A2 autoři bez rozdílu věku téma „Neopakovatelná událost“

1. cena –  Lenka Krejčová, Každý okamžik je neopakovatelná událost -- hospic 3

2. cena –  Zdeněk Bierhanzl, Superbiky 6

3. cena – Eva Stanovská, Dětský sen 2 

Čestné uznání – Jakub Halama, Kouzelné protisvětlo

 

Kategorie C – téma „Pandemie“

1. cena –  Květa Lujková, Omezené možnosti

2. cena –  Jaroslav Lelek, Oběť pandemie

3. cena – Anna Benešová, Únik z lockdownu 1-4                     

čestné uznání -- Bedřich Sebera, Už z toho trochu blbneme

                         Tereza Hornová, 2020

 

Kategorie B kolektivy téma „Trhy a slavnosti“

cena –  Omega HK (5. 3.), Na blešáku 1-9

 

Další ocenění:

Cena SČF – Petr Škarvan, Výjimečný stav 4

Cena Foma s.r.o. Hradec Králové – Květa Lujková, Na lovu

Cena ZONER PRESS - Anna Benešová, Zlatý déšť, Imprese v lese

Cena Centrum uměleckých aktivit (CUA) Hradec Králové – Eva Stanovská, Dětský sen 1-5

Cena ředitele MMAG – Eva Stanovská, Vlakem

Cena starosty města Mgr. D. Šimka – Karel Návrat, Nemluvím s tebou 4

Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra –  Jaroslav Mareš, Solitér

 

Součástí slavnostního předávání bylo i předání Ceny Ministerstva kultury ČR za celoživotní přínos amatérské fotografii, kterou předal zástupce MK ministerský rada paní Ing. Alena Kunčíková panu Vladimíru Skalickému.

Protože 42. ročník soutěže je poslední, který se konal ve Svitavách, bylo na místě poděkovat pořadatelům i městu Svitavy, za 26 let, kdy se o soutěž starali. To na závěr udělala ředitelka NIPOSu  Mgr. Lenka Lázňovská a předsedkyně Svazu českých fotografů PhDr. Věra Matějů, které předaly místostarostce města Svitavy a řediteli střediska kulturních služeb Mgr. Petru Mohrovi děkovné dopisy a diplomy.

 

Letošní ročník Národní soutěže sice nepatřil k těm nejúspěšnějším, na což měla vliv doznívající pandemie. Ale i tak splnil to, co od něj očekáváme. Ukázal úroveň současné fotografie, semináře určitě přispěly k další kultivaci fotografického cítění účastníků a umožnil setkání fotografů.

Všichni přítomní si odvezli katalog s CD na, kterém jsou vystavené fotografie.

Teď je tedy na čase začít přemýšlet, co dobrého z letošního ročníku zachovat a o co další obohatit 43. ročník Národní soutěže, který se „stěhuje“ do Vlastivědného muzea v Olomouci. Věřím, že v místě, kde se soutěž v minulosti již konala, najdeme nové impulsy k dalšímu rozvoji.

Aby soutěžící měli dostatek času na tvorbu, byla již ve Svitavách vyhlášena témata  43. ročníku. Jsou to:

J16: pro autory do 16 let – volné téma

J21: pro autory do 21 let – téma „Zátiší“

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Člověk v krajině a krajina v člověku“
Kategorie K: kolektivy – společné téma v rámci kolektivu
Kategorie S: pro autory bez rozdílu věku i kolektivy - je téma „Pomoc“

 

12. 5. 2022

Milan Sedláček

odborný pracovník NIPOS-ARTAMA

 

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode