Blíží se uzávěrka soutěže - do 4. 3. 2022

Kolegyně a kolegové fotografové,

opět jsme v období, kdy Vás chci požádat, abyste neodkládali posílání fotografií do Národní soutěže amatérské fotografie 2022. Uzávěrka soutěže je  4. března. Porota ve složení prof. Jindřich Štrajt, PhDr. Věra Matějů, PhDr. Dana Kyndrová, Mgr. Vítězslav Krejčí a Ing. Rudolf Stáhlich zasedá již 30. března a je proto málo času na administrativní přípravu.

Zároveň Vás chci informovat o současném stavu předkola Národní soutěže. Chci poděkovat mladým fotografům, že i za ztížených podmínek se nenechali odradit a soutěže se zúčastnili. Na druhou stranu si musíme přiznat, že opatření spojená s pandemií negativně ovlivnila kvalitu fotografií i počty soutěžících. Na zaslaných fotografiích se projevila skutečnost, že prakticky dva roky nebylo možné se scházet ve foto kroužcích, vzájemně si hodnotit snímky a vyslechnout si připomínky starších. K 15. lednu poslalo elektronicky do soutěže mladých fotografů celkem 438 fotografií.  V kategorii A01 - 171  snímků, v kategorii A02 - 267 snímků. Porota vybrala k postupu do Národní soutěže 41 fotografií od 28 autorů. Z toho je 23 fotografií kategorie A01 - volné téma a 18 kategorie A02. Určitě většina účastníků už ví, jaký je výsledek, protože  se na stránce photo.nipos.cz dívali na hodnocení. Jen pro připomenutí, do hlavní soutěže postoupily ty fotografie, které získaly 3 a více ohodnocení.

Jsem přesvědčen, že letos, po dvou letech překážek, se budeme moci opět sejít v pátek 6. a v sobotu 7. května ve Svitavách, abychom nejenom vyhlásili výsledky soutěže a zahájili výstavu, ale že se vrátíme k dřívějším programům, jako jsou workshopy, besedy v pátek večer, výstavě na „šňůrách“ a dalším aktivitám, jak jsme byli zvyklí. Je tedy jasné, že přes současné překážky soutěž úspěšně pokračuje.

Je teď jen na Vás, kolik a jak kvalitních fotografií do soutěže pošlete. Věřím, že témata letošního ročníku dávají jednotlivcům i fotoklubům příležitost ukázat, že i za ztížených podmínek je možno stvořit fotografie hodné uplatnění v Národní soutěži.

Těšíme se na Vaše fotografie.

S přáním dobrého světla

za pořadatele

Milan Sedláček

odborný pracovník NIPOS-ARTAMA

sedlacek@nipos-mk.cz

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode